Netduino! Visual Studio ile mikrodenetleyiciler için program derleme…


NetduinoPLUS

Şayet bilgisayar kökenli biriyseniz, gömülü sistemler hakkında fazla bir bilgi birikiminiz yoksa ve Visual Studio’nun kullamına hakimseniz başlangıç noktanız Netduino olabilir. Üstelik Netduino’nun üzerinde Atmel’in 32 bitlik AT91SAM7X512 mikrodenetleyicisinin bulunması birçok gelişkin uygulama gerçekleştirmeniz mümkün.

Netduino Plus;

NetduinoPlus

Aşağıda temel basit bir uygulama yapmaya çalıştım kartın üzerindeki butona bastığınızda karşılıklı olarak gene kartın üzerindeki LED ile 13 nolu pine bağlanmış olan LED 15 defa yanıp sönmekte.

/* 
http://www.erkancil.net  
Erkan CIL 
Netduino bir buton iki led uygulamasi 
20/03/2012 
*/

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
using SecretLabs.NETMF.Hardware;
using SecretLabs.NETMF.Hardware.NetduinoPlus;

namespace NetduinoPlusApplication7
{
  public class Program
  {
    public static void Main()
    {
      var switchPort = new InputPort(Pins.ONBOARD_SW1, false, Port.ResistorMode.Disabled);    //kart üzerindeki butonun tanımlanması
      var ledPort = new OutputPort(Pins.ONBOARD_LED, false);                   //kart üzerindeki LED'in tanımlanması
      var ledPort2 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D13, false);                  //13 nolu pindeki LED'in tanımlanması
      
      while (true)                                        // ana döngü
      {
        bool isClosed = switchPort.Read();                           //butonun durumunun kontrol edilmesi
        if(!isClosed){                                     //butona basılırsa
        
      for(int i=0; i<15; i++)                                  // 15 kez
      {           
        ledPort.Write(true);                                  // kart üzerindeki LED yakılıyor
        ledPort2.Write(false);                                 // 13 nolu pindeki LED söndürülüyor
        Thread.Sleep(150);                                   // 150ms bekle
        ledPort.Write(false);                                 // kart üzerindeki LED söndürülüyor
        ledPort2.Write(true);                                 // 13 nolu pindeki LED yakılıyor
        Thread.Sleep(150);                                   // 150ms bekle
      }
        }
          else
          {
          ledPort.Write(false);
          ledPort2.Write(false);
          }
          Thread.Sleep(100);        
      }
    }
  }
}
 1. Henüz hiç yorum yok.
(yayınlanmayacak)