Arduino Temel Uygulamalar 03: Trafik Lambası


 Arduino: Trafik Lambası
Arduino Temel Uygulamalar 03: Trafik Lambası
Arduino ile uygulamalarımıza LED Flaşör uygulamasının az geliştrilmiş/değiştrilmiş halinin uygulaması ile devam ediyorum. Devre gündelik hayatta karşımıza çıkan trafik lambalarının uygulamasıdır. Araçlara yeşil ve sarı ışık(LED) yanarken yayalara kırmızı; Araçlara kırmızı ışık yanarkende, yayalara yeşil ışık yanar.

Program Arduino 1.0’da derlenmiş.
Şematik gösterim Fritzing programı ile hazırlanmıştır.

Devre Şeması;

Arduino: Trafik Lambası

/*
 http://www.erkancil.net
 Erkan CIL
 trafik lambasi uygulamasi 
 06/03/2012
 
 */

void setup() {        
 // belirlenen pinler cikis olarak ayarlaniyor.
 pinMode(13, OUTPUT); // arac KIRMIZI LED
 pinMode(12, OUTPUT); // arac SARI LED
 pinMode(11, OUTPUT); // arac YESiL LED
 pinMode(10, OUTPUT); // yaya KIRMIZI LED
 pinMode(9, OUTPUT);  // yaya YESiL LED
}

void loop() {
 digitalWrite(13, LOW);    // arac KIRMIZI sonuk
 digitalWrite(12, LOW);    // arac SARI sonuk
 digitalWrite(11, LOW);    // arac YESiL sonuk
 digitalWrite(10, LOW);    // yaya KIRMIZI yanik
 digitalWrite(9, LOW);    // yaya YESiL sonuk
 
 while(1){
 digitalWrite(10, LOW);    // yaya KIRMIZI sonuk
 digitalWrite(12, LOW);    // arac SARI sonuk
 digitalWrite(13, HIGH);   // arac KIRMIZI yanik 
 digitalWrite(9, HIGH);    // yaya YESiL yanik
 delay(5000);         // 5000 mS bekle
 digitalWrite(13, LOW);    // arac KIRMIZI sonuk
 digitalWrite(9, LOW);    // yaya YESiL sonuk
 digitalWrite(12, HIGH);   // arac SARI yanik
 digitalWrite(10, HIGH);   // yaya KIRMIZI yanik
 delay(2500);         // 2500mS bekle
 digitalWrite(12, LOW);    // arac SARI sonuk
 digitalWrite(11, HIGH);   // arac YESiL yanik
 delay(10000);        // 10000mS bekle
 digitalWrite(11, LOW);    // arac YESiL sonuk
 digitalWrite(12, HIGH);   // arac SARI yanik
 delay(2500);         // 2500mS bekle
 } 
}

Çalışmanın Videosu;

 1. Henüz hiç yorum yok.
(yayınlanmayacak)