Arduino Temel Uygulamalar 01: LED Flaşör!


 Arduino LED Flasor Uygulamasi
Arduino Temel Uygulamalar : 01 LED Flaşör!
Arduino ile uygulamalarımıza hemen hemen tüm mikroDenetlecilerin olmazsa olmaz temel uygulaması olan ; LED Flaşör ile başlıyoruz/başlıyorum/başladım.

Program Arduino 1.0’da derlenmiş.
Şematik gösterim Fritzing programı ile hazırlanmıştır.

Devre Şeması;

Arduino LED Flasor Uygulamasi

/*
 http://www.erkancil.net
 Erkan CIL
 LED Flasor uygulamasi 
 06/03/2012
 
 */
void setup() {        
 // belirlenen pinler cikis olarak ayarlaniyor.
 pinMode(12, OUTPUT);    // MAVI LED
}
void loop() {
 digitalWrite(12, HIGH);  // MAVI LED yanik
 delay(500);        // 500mS bekle
 digitalWrite(12, LOW);   // MAVI LED sonuk
 delay(500);        // 50ms bekle
}
 1. Henüz hiç yorum yok.
(yayınlanmayacak)