Yeni bir başlangıç ; MSP430!


 MSP430

Dokunmadığım, bulaşmadığım mikroKontrolcü kalmasın prensibi içerisinde Texas Instruments’in de yürüttüğü mükemmel(!) tanıtım kampanyası sonucunda Çizgi-Tagem’den aldığım MSP430 LaunchPad için yazdığım başlangıç niteliğindeki LED animasyon programı…

Türkiye’de Çizgi-Tagem‘in tanıtımını yaptığı MSP430 LaunchPad mikroKontrol uygulamalarına başlamak istiyenler için oldukça ekonomik ve kullanışlı bir Program Geliştirme Aracı. Setin tanıtımı Çizgi-Tagem’de ve www.mcu-turkey.com‘da yapıldığı için anlatımına gerek yok!

Ancak avantajları olarak;
-Ekonomiklik,
-Kullanışlılığı,
-Program yazılımının kolaylığı,
-Espri anlayışı…(Kutunun içinde yazan “Happy Coding” ifadesi beni ilk gördüğümde çok şaşırttı ve güldürdü! )

Dezavantajları olarakta;
-microchip’in PIC’inin çok yaygın olduğu ülkemizde tüm kaynakların PIC odaklı olmasından ötürü, kaynak bulmak ve örnek uygulama incelemek oldukça zor. Ancak oluşan bu boşluğu da www.mcu-turkey.com oldukça iyi kapatıyor…

MSP430 LaunchPad;

MSP430 LaunchPad

/*-------------------------------------------------------------------*/
#include "io430x20x1.h"
/*-------------------------------------------------------------------*/
void initializeDevice(void)
{
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 P1DIR = 0XFF;  //P1.7 Giriş, diğerleri çıkış...

 BCSCTL1= CALBC1_8MHZ; //DCOCLK 8MHZ Seçiliyor...
 DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
 BCSCTL2|=SELM_1;   //MCLK=DCOCLK Seçiliyor...
 BCSCTL2|=DIVM_3;  //MCLK Bölücü = 8 (8Mhz / 8 = 1Mhz) 
}
/*-------------------------------------------------------------------*/
void delay2(void);
/*-------------------------------------------------------------------*/
void animasyon1(void);
/*-------------------------------------------------------------------*/
void animasyon2(void);
/*-------------------------------------------------------------------*/
void animasyon3(void);
/*-------------------------------------------------------------------*/
void animasyon4(void);
/*-------------------------------------------------------------------*/
unsigned int i;
unsigned long timex;
void main()
{
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 P1DIR = 0XFF;  

 BCSCTL1= CALBC1_8MHZ; //DCOCLK 8MHZ Seçiliyor...
 DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
 BCSCTL2|=SELM_1;   //MCLK=DCOCLK Seçiliyor...
 BCSCTL2|=DIVM_3;  //MCLK Bölücü = 8 (8Mhz / 8 = 1Mhz) 
/*-------------------------------------------------------------------*/ 
  do
 {
  timex = 20;
  animasyon1();
  timex = 30;
  animasyon3();

   timex = 50;
   animasyon2(); 
   timex = 15;
  animasyon4();
 }
 while(1);
}
/*-------------------------------------------------------------------*/
void delay2(void)
{
 volatile unsigned int e;
 // volatile unsigned int timex; 
 for(e = 10 * timex; e>0; e--);
}

void animasyon1(void)
{
 for(i=0; i < 20; i++){ 
 P1OUT = 0x01;
   delay2();
 P1OUT = 0x02;
   delay2();
 P1OUT = 0x04;
   delay2();  
 P1OUT = 0x08;
   delay2();
 P1OUT = 0x10;
   delay2();
 P1OUT = 0x20;
   delay2();
  P1OUT = 0x40;
   delay2();
 P1OUT = 0x80;
   delay2();   
   timex++;
  } 
}
/*-------------------------------------------------------------------*/
void animasyon2()
{
 for(i=0; i < 50; i++){  
 P1OUT = 0xAA;
   delay2();
 P1OUT = 0x55;
   delay2();
   timex--;
   }
}
/*------------------------------------------------------------------*/
void animasyon3(void)
{
 for(i=0; i < 20; i++){ 
 P1OUT = 0x80;
   delay2();
 P1OUT = 0x40;
   delay2();
 P1OUT = 0x20;
   delay2();  
 P1OUT = 0x10;
   delay2();
 P1OUT = 0x08;
   delay2();
 P1OUT = 0x04;
   delay2();
 P1OUT = 0x02;
   delay2();
 P1OUT = 0x01;
   delay2();   
   timex--;
  } 
}
/*-------------------------------------------------------------------*/
void animasyon4(void)
{
 volatile unsigned int value; 
 value = 0x00; 
 for(i=0; i < 255; i++){ 
 P1OUT = value;
   delay2();
 P1OUT =value++;
  
  } 
 for(i=0; i < 255; i++){ 
 P1OUT = value;
   delay2();
 P1OUT =value--;
  
  }
}
/*-------------------------------------------------------------------*/

 1. Henüz hiç yorum yok.
(yayınlanmayacak)